De aardbeving van 6 februari 2023 op de grens van Turkije en Syrië leidde tot het tragisch overlijden van 55.000 mensen. Meer dan 2 miljoen inwoners werden dakloos. Met ‘Klein Gent -het warmste dorp’ bouwen we 300 woonunits in het aardbevingsgebied Hatay, in Turkije.

Een (t)huis voor 1000 mensen

De 300 modulaire woonunits bieden een warme thuis aan meer dan 1000 personen.  Elke woonunit bezit de nodige sanitaire nutsvoorzieningen en geeft onderdak aan een gezin van 4 personen. De containerwoning is 21 vierkante meter groot, heeft een leefruimte, een keukentje en een sanitaire ruimte. Een containerdorp is veel duurzamer dan een tentenkamp, waar de hygiëne al na enkele weken te wensen overlaat.

Alle wooncontainers worden in Turkije gemaakt en gekocht. De Turkse overheid zorgt voor de nutsvoorzieningen, het transport en de plaatsing. Helping Hands zorgt ervoor dat de 300 wooncontainers gefinancierd geraken. Om de 300 units te kunnen financieren, riepen Helping Hands en partner Burgerplicht de stadsbrede solidariteitsactie ‘Klein Gent – Het Warmste Dorp’ in het leven. Sinds februari 2023 zetten Gentse organisaties, verenigingen, bedrijven en buurtcomités verschillende acties op om geld in te zamelen voor deze hartverwarmende actie. Samen willen we in Turkije het Warmste Dorp ooit creëren en dat omdopen tot Klein Gent.

Het organiserend comité bestaat uit 18 Gentse organisaties: het Gents Kunstenoverleg, STAM, Refu Interim, KAA Gent Foundation, Averroes, Flux vzw, vzw Jong, Aktief Studiebegeleiding, vzw Rede, Enderun, Poskuder, Ergenekon, vzw Özburun, Diversplus, De Centrale, Kunstencentrum Viernulvier, CirQ en WensMens.

Het warmste dorp in de pers