Samen Bouwen aan een Betere Toekomst

Onze impactvolle projecten

Projecten voor Hulp en Hoop: Samen voor Verandering

Ontdek onze diverse initiatieven om gemeenschappen te ondersteunen en levens te veranderen na rampen, in tijden van nood en voor een betere toekomst

Door bij te dragen aan Helping Hands Belgium, ondersteun je de voortzetting van lopende gezondheidsdiensten in Gaza, waaronder onderzoek, behandeling, apparatuur en medicijnverstrekking voor degenen in nood. Je steun draagt direct bij aan het redden van levens en het handhaven van cruciale medische zorg in Gaza, waarbij de focus ligt op het bieden van behandelingen, apparatuur en voortdurende medicijnondersteuning. Jouw donatie helpt de vitale gezondheidsdiensten in Gaza in stand te houden, waarbij de nadruk ligt op levensreddende behandelingen, voorzieningen en constante medicijnvoorziening.

Met de zegeningen van de heilige maand Ramadan in het vooruitzicht, komen we samen als Helping Hands Belgium om ons in te zetten voor degenen die het meest kwetsbaar zijn in onze gemeenschap. Dit jaar willen we de voedselbedeling uitbreiden en nog meer mensen bereiken die dringend behoefte hebben aan ondersteuning.

Helping Hands Belgium staat al jarenlang bekend om haar toewijding aan het bieden van hulp aan degenen die het het hardst nodig hebben. Door de jaren heen hebben we vele levens positief beïnvloed en zijn we er trots op dat we een bron van hoop en steun zijn voor velen.

Helping Hands Belgium mobiliseerde na de verwoestende aardbeving in Marokko een tweeledige hulpinspanning. Door de genereuze donaties van individuen en organisaties hebben ze financiële steun geboden voor medische benodigdheden, tijdelijke onderkomens en psychosociale hulp. Tegelijkertijd verstrekten ze directe voedselhulp door het samenstellen en verspreiden van essentiële voedselpakketten aan de zwaarst getroffen gemeenschappen.

In een samenwerking tussen Helping Hands en partner Burgerplicht worden 300 modulaire woonunits in Turkije gebouwd, elk voor gezinnen van vier personen, om meer dan 1000 mensen een duurzaam thuis te bieden. Het initiatief, gefinancierd via de stadsbrede actie ‘Klein Gent – Het Warmste Dorp’, wordt ondersteund door 18 Gentse organisaties en bedrijven die sinds februari 2023 fondsen werven om ‘Het Warmste Dorp’ in Turkije te realiseren en het te hernoemen tot ‘Klein Gent’.

In Hatay, Zuid-Turkije, werd het “Weeshuisproject in Hatay” gerealiseerd om weeskinderen een liefdevolle en ondersteunende omgeving te bieden, waar ze kunnen opgroeien en leren. Dit project streeft ernaar de uitdagingen van weeskinderen aan te pakken door de bouw van een weeshuis met slaapverblijven, leslokalen en recreatieruimtes, gebaseerd op het principe dat elk kind recht heeft op een stabiel en zorgzaam thuis.

Sinds 2014 biedt Helping Hands Belgium voedselhulp aan Syrische vluchtelingen en gebieden in crisis, waarbij essentiële voedselvoorzieningen worden geboden om kwetsbare gemeenschappen te ondersteunen. Hun inspanningen omvatten niet alleen voedselverstrekking, maar streven ernaar een bron van hoop en ondersteuning te zijn voor mensen die worstelen met ontberingen in het dagelijks leven. De organisatie richt zich op het smeden van verbindingen, ondersteunen van gemeenschappen en tonen van grenzeloze solidariteit, met een voortdurende toewijding aan het verlichten van uitdagingen en het behouden van menselijke waardigheid, zelfs in veeleisende omstandigheden.

Helping Hands Belgium biedt directe noodhulp na de aardbevingen in Afghanistan, waarbij focus ligt op essentiële medische zorg, noodonderkomens en herstel van getroffen gebieden. Uw steun is van onschatbare waarde en draagt direct bij aan levensreddende hulp en de wederopbouw na de aardbevingen in Afghanistan.

Helping Hands Belgium reageerde onmiddellijk op de verwoestende overstromingen in juli 2021 in België, met gerichte steun voor de getroffen gemeenschappen in Luik, Namen en Limburg. De organisatie bood zowel financiële bijstand als voedselhulp aan de zwaarst getroffen gebieden, waardoor essentiële behoeften van de meest kwetsbare mensen tijdens de crisis werden verzorgd. Dankzij vrijgevige donaties, lokale betrokkenheid en samenwerking met overheidsinstanties streefde Helping Hands naar herstel, met als doel de getroffen gebieden een hernieuwde toekomst en hoop te bieden.

Helping Hands Belgium is een Gentse vzw van vrijwilligers die helpt bij binnen- en buitenlandse rampen. We doen fondsenwerving, noodhulp en voedselbedeling voor mensen in nood