De hevige regenval in juli 2021 liet een waanzinnig spoor van vernieling na in België. Vooral Wallonië is zwaar getroffen, maar ook Limburg werd niet ontzien

Noodhulp actie voor slachtoffers van overstromingen

Samen Voor Herstel na de Overstromingen in België

Na de verwoestende overstromingen in juli 2021 in delen van België, waaronder de provincies Luik, Namen en Limburg, is Helping Hands Belgium onmiddellijk in actie gekomen om ondersteuning te bieden aan de getroffen gemeenschappen die te maken kregen met immense schade en ontwrichting.

Helping Hands Belgium heeft zich toegelegd op het bieden van noodhulp in de vorm van financiële bijstand en voedselhulp aan de getroffen gebieden. Door directe financiële steun en voedselvoorziening hebben we de meest kwetsbare mensen geholpen om te voorzien in hun essentiële behoeften te midden van deze crisis.

Met de steun van vrijgevige donaties, de betrokkenheid van lokale gemeenschappen en samenwerking met overheidsinstanties, hebben we ons ingezet voor het herstel van de gebieden die getroffen waren door de overstromingen. Onze inspanningen zijn een collectieve inspanning om de slachtoffers te ondersteunen en hen hoop te bieden voor een hernieuwde toekomst.