Sinds 2014 hebben we voedseluitdelingen georganiseerd in diverse regio's, zowel voor Syrische vluchtelingen als voor mensen in andere landen met dringende humanitaire behoeften.

Schenk een kom soep

Een Verbindende Kracht in Tijden van Nood

Sinds 2014 heeft Helping Hands Belgium een toegewijde inspanning geleid om voedselhulp te verstrekken aan Syrische vluchtelingen en in diverse gebieden waar urgente humanitaire behoeften bestaan. Ons doel is om essentiële voedselvoorzieningen te bieden aan degenen die het meest kwetsbaar zijn, zowel in Syrië als in andere regio’s die getroffen zijn door crises en noodsituaties.

Door voedseluitdelingen te organiseren, hebben we gezinnen geholpen om de uitdagingen van voedselonzekerheid te doorstaan. Onze inzet reikt verder dan alleen het verstrekken van maaltijden; we streven ernaar om een bron van hoop en ondersteuning te zijn voor mensen die te maken hebben met ontberingen in hun dagelijks bestaan.

Deze initiatieven zijn niet alleen gericht op voedsel als basisbehoefte, maar ook als een middel om verbindingen te smeden, gemeenschappen te ondersteunen en te laten zien dat solidariteit en compassie geen grenzen kennen. Helping Hands Belgium blijft zich inzetten om de last te verlichten voor degenen die geconfronteerd worden met uitdagingen en om de menselijke waardigheid te behouden, zelfs te midden van de meest veeleisende omstandigheden.

Onze missie gaat verder dan alleen voedselvoorziening; het gaat om het aanreiken van een helpende hand, het delen van zorg en het bijdragen aan het welzijn van degenen die het het hardst nodig hebben.